Processutveckling

Genom att vi etablerar en styrning av verksamhetens processer uppnås ökad effektivitet och konkurrensfördelar. Genom systematisk processdesign och matchning med etablerade standarder skapas förutsättningar för effektiva processer och lyckad förändring.

Ebicon hjälper till att:

  • Etablera vision och strategi för en processorienterad organisation
  • Utveckla och designa processer
  • Skapa en organisation för processledning
  • Integrera processer på tvärs av organisationen
  • Etablera processorienterad styrning av verksamhetens aktiviteter
  • Förmedla/nyttja effektiviseringsmetoder som t.ex. LEAN och Six Sigma i processutveckling