Försvar och säkerhet

Från många års erfarenhet i båda stora och komplexa affärssystemprojekt inom försvars och flygindustri har vi lärt oss hur införandet blir framgångsrikt och var fokus måste vara. Vi stödjer våra kunder i alla faser från koncept och planering över införandet fram till effektiv drift och support.

At planera och förankra processer och affärssystemlösning i verksamheten är centralt för att lyckas med införandet och skapa en effektiv och kostnadsvärt lösning. Vi har verktygen till detta och har många års erfarenhet i arbetet med införande projekt. Vår kompetens täcker SAP men även andra affärssystem och integrationer till dessa.

Ebicon hjälper till att:

  • Koncept för affärssystemstöd i verksamheten
  • Program- och projektledning för affärssystem
  • Processmodell för verksamhet
  • Integration av affärssystem till andra avancerade systemlösningar
  • Säkerhetskoncept för affärssystem