Förändringsledning

Genom att arbeta systematiskt med förändringsledning säkerställer vi att förändringen verkligen sker. Vi planerar, genomför och följer upp förändringsaktiviteter baserat på beprövade metoder, som vi kombinerar med vår gedigna erfarenhet. Vi uppnår bra resultat med vår kompetens att styra utifrån en kombination av båda mänskliga, organisatoriska och tekniska faktorer.

Ebicon hjälper till att:

  • Planera, leda och följa upp förändringsaktiviteterna
  • Rådge och coacha chefer och ledare
  • Utbilda inom förändringsledning
  • Utveckla och använda scenarier