Digitalisering

Baserat på vår mångåriga erfarenhet av stora och komplicerade digitaliserings projekt stötter vi våra kunder i att realisera potetialet. Vi finns på plats under projektet och rådger verksamheten så behoven tillgodoses tillsammans med leverantörerna.

Tack vare ett digitaliseringstänkande vägleder vi kunden i att skapa en väl fungerande lösning och utveckla en organisation som kan utnyttja systemets fulla potential. Vi har en unik kompetens på SAP och andra bra system för digitalisering.

Ebicon hjälper att:

  • Handla upp, förhandla och avtala kring leverans system för digitalisering
  • Etablera krav och behov baserat på verksamhetens processer
  • Projektleda och ge implementeringsstöd i digitaliseringsprojektets alla faser
  • Etablera och utföra riskstyrning
  • Koordinera förändringsledning med utveckling, test, utbildning och driftssättning
  • Definiera styrprincip och omsätta dessa till praktiska lösningar