Nyheter

Våra Tjänster

REACH FULL POTENTIAL

Affärssystem

Baserat på vår mångåriga erfarenhet av stora och komplicerade ERP projekt stödjer vi våra kunder och dess verksamhet i arbetet gentemot systemleverantören.

INCREASE EFFICIENCY

Processutveckling

Genom att vi etablerar en styrning av verksamhetens processer uppnås ökad effektivitet och konkurrensfördelar. Genom systematisk processdesign och matchning med etablerade standarder skapas förutsättningar för effektiva processer och lyckad förändring.

MAKE CHANGE HAPPEN

Förändringsledning

Genom att arbeta systematiskt med förändringsledning säkerställer vi att förändringen verkligen sker. Vi planerar, genomför och följer upp förändringsaktiviteter baserat på beprövade metoder, som vi kombinerar med vår gedigna erfarenhet.

DELIVER RESULTS

Försvar och säkerhet

Ebicon advise defence forces and aerospace businesses in preparing for, purchasing and implementing ERP. Our consultants have extensive experience of delivering results at a high level in the defense and the related industry.

Experienced Consultants

Unique Knowledge

Ebicon rådger offentliga och private företag inom planering, införande och stöd/vidareutveckling av affärssystem, processutveckling och förändringsledning.

OM OSS