Procesdesign og -strategi

Effektivitet opnås ved at bruge en procesmodel.

Gennem at beskrive og udvikle forretningsprocesserne med sammenhæng til digitalisereingsløsningen kan man opnå øget effektivitet og konkurrencefordele. Systematisk procesdesign og matchning med etablerede standarder skaber forudsætning for effektivitet og vellykket digitalisering.

Ebicon hjælper med at:

  • Etablere vision og strategi for en procesorienteret organisation
  • Udvikle og designe processer
  • Skabe en procesledelses organisation
  • Integrere processer på tværs af organisationen
  • Etablere procesorienteret styring af virksomhedens aktiviteter
  • Formidle og udnytte effektiviseringsmetoder som LEAN og Six Sigma i procesudvikling