Digitalisering

Baseret på vor mangeårige erfaring fra store digitaliseringsprojekter assisterer vi vore kunder og med at udvikle virksomheden sammen med systemleverandøren. Vi deltager i alle faser af projektet for at sikre at organisationens behov tilgodeses indenfor de rammer som systemerne giver.

Vi er eksperter i SAP og andre væsentlige systemer indenfor digitalisering. Fokus på forretningsområderne er afgørende for at skabe systemløsninger som udnytter det fulde potentiale.

Ebicon kan assistere med:

  • Programledelse og projektledelse af digitaliseringen
  • Visioner og koncepter for digitaliseringen
  • Identificere krav og behov baseret på virksomhedens processer
  • Roadmap for digitalisering
  • Udbyde, forhandle og aftale systemleverancen til digitaliseringen
  • Risikostyring og risikoanalyser
  • Kvalitetsreviews