Nyheder

Digitalization of foreign trade and compliance with SAP GTS

Embargos, restrictions, special tariffs and many other regulations affects foreign trade to day. From trade of weapons to financial transactions implications increases. Compliance is of highest importance and violating the regulations and laws not only means risk of fines and other penalties. Non-compliance also threatens the business directly.

 

Compliance is there for vital for many organisations.  Examples of products are beside weapons, spare parts for aircrafts and computers, materials for dual-use, educations, software products, documentations and services.

 

Compliance is a matter of special importance for industries involved in defence supply, but almost no industry should ignore the issue compliance.

 

Where trade a cross boarders is a clear reason for compliance, transport of materials and products which are not traded easily can be forgotten. But the need of compliance to regulations and laws are the same.

 

Many systems in the market are able to monitor trade and transports, but the quantity of master data needed makes it relevant to consider systems integrated to the ERP of the organization.

 

SAP offers GTS as a solution for handling compliance. Although complex this is one of the complete solutions which utilizes master data already registered in the ERP and able to handle both compliance, customs management and risk.

Ebicon can assist you in making your organization compliant and digitizing your processes. Whether it’s implementing a system solution like GTS or increasing the performance of your present system we can help you in defining and implementing to be compliant and efficient.

 

Internet of things muliggør sammenhængende processer

End-to-end processer

Koblingen af materiel til skyen – internettet – skaber nye muligheder for en effektiv produktion – og et ændret sikkerhedsperspektiv. Overblik, kontrol og effektivitet kan f.eks. udvikle lagerstyringsprocesserne, når materiellet selv kan diagnosticere hvilke aktuelle reservedelsbehov der er. Leverandøren kan udvikle vedligeholdelses-profiler baseret på aktuelle driftsdata.  Processer for vedligeholdelsen kan tage højde for aktuel kondition. Resultatet er en højere udnyttelse af kapaciteten og lavere omkostninger til vedligeholdelse og lagre.

Digitalisering

Integrationen af leverandør, materielsystem og kunde udnytter data ved kilden og sikrer fokus på de afgørende transaktioner.  Vedligeholdelsesplaner erstattes af sensorindikation på alt fra slitage og aktuelt miljø til reservedelsbehov. Data anvendes proaktivt og dynamisk i forretningsprocesserne. Forudsætningen er at data flow mellem forskellige systemer er afstemt og information gøres tilgængeligt.

 

Forandring af organisation

Omstilling af arbejdsrutiner og organisering af alt fra logistik til vedligeholdelse og master-datahåndtering er kompleks og forudsætter i højere grad et helhedsperspektiv. At udskifte sliddele pa basis af sensorindikation fremfor en standardordre betyder færre men mere komplekse udskiftninger. Kravet til operatørens øges og nødvendiggør nye rutiner og regler.

 

Ebicon kan støtte med projektledelse, metoder og erfaring

Ebicon er ledende i integration af processer og digitalisering og kan hjælpe med at udnytte potentialet i Internet of Things. Vi har lang erfaringer fra projekter og er eksperter i SAP og andre systemer til integration.