Internet of things muliggør sammenhængende processer

Internet of things muliggør sammenhængende processer

End-to-end processer

Koblingen af materiel til skyen – internettet – skaber nye muligheder for en effektiv produktion – og et ændret sikkerhedsperspektiv. Overblik, kontrol og effektivitet kan f.eks. udvikle lagerstyringsprocesserne, når materiellet selv kan diagnosticere hvilke aktuelle reservedelsbehov der er. Leverandøren kan udvikle vedligeholdelses-profiler baseret på aktuelle driftsdata.  Processer for vedligeholdelsen kan tage højde for aktuel kondition. Resultatet er en højere udnyttelse af kapaciteten og lavere omkostninger til vedligeholdelse og lagre.

Digitalisering

Integrationen af leverandør, materielsystem og kunde udnytter data ved kilden og sikrer fokus på de afgørende transaktioner.  Vedligeholdelsesplaner erstattes af sensorindikation på alt fra slitage og aktuelt miljø til reservedelsbehov. Data anvendes proaktivt og dynamisk i forretningsprocesserne. Forudsætningen er at data flow mellem forskellige systemer er afstemt og information gøres tilgængeligt.

 

Forandring af organisation

Omstilling af arbejdsrutiner og organisering af alt fra logistik til vedligeholdelse og master-datahåndtering er kompleks og forudsætter i højere grad et helhedsperspektiv. At udskifte sliddele pa basis af sensorindikation fremfor en standardordre betyder færre men mere komplekse udskiftninger. Kravet til operatørens øges og nødvendiggør nye rutiner og regler.

 

Ebicon kan støtte med projektledelse, metoder og erfaring

Ebicon er ledende i integration af processer og digitalisering og kan hjælpe med at udnytte potentialet i Internet of Things. Vi har lang erfaringer fra projekter og er eksperter i SAP og andre systemer til integration.